Merke- og planleggingsdager

September 2017

18.

Foreldremøte i barnehagen

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager. Barnehagen stengt

24.

FN-arrangement med foreldre.

Desember 2018

13.

Lucia - foreldrearrangement

20.

Nissefest for barn og personal

Januar 2019

2.

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Juni 2019

3.-4.

Planleggingsdager. Barnehagen er stengt

12.

Sommerfest

Juli 2019

8.-28.

Sommerstengt