Merke- og planleggingsdager

September 2019

3.

Foreldremøte i barnehagen

9.

Planleggingsdag. Barnehagen stengt

Oktober 2019

24.

FN-arrangement med foreldre.

November 2019

15.

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Desember 2019

13.

Lucia - foreldrearrangement

20.

Nissefest for barn og personal

Januar 2020

2.

Planleggingsdag. Barnehagen er stengt

Juni 2020

2.-3.

Planleggingsdager. Barnehagen er stengt.

10.

Sommerfest

Juli 2020

6.-26.

Sommerstengt